Cennik usług

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.


L.P

Rodzaj badania technicznego

Cena
(z podatkiem VAT)

Okresowe badania techniczne

1

Motocykl, ciągnik rolniczy

62 zł

2

Samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t. d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t. m.w.

98 zł

3

Pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63 zł

4

Motorower

50 zł

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych

1

Skuteczności i równomierności działania hamulców

20 zł

2

Ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14 zł

3

Połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20 zł

4

Toksyczności spalin

14 zł

5

Poziomu hałasu

20 zł

6

Geometrii kół jednej osi

36 zł

7

Działania amortyzatorów jednej osi

14 zl

8

Wszystkich innych usterek łącznie

20 zł

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego

1

Określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20 zł

2

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94 zł

3

Dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51 zl

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska

1

Co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych

20 zł

2

Po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94 zł

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

1

Który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42 zł

2

Który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50 zł

3

Do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48 zł

4

- Skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

- Skierowanego przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska

60 zł

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane na stacjach kontroli pojazdów

1

Sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35 zł

 


Strony internetowe: NET-atak.pl