Geometria kół

Geometria ustawienia kół samochodu jest ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy.

Właściwa geometria ma fundamentalne znaczenie dla eksploatacji samochodu: zużycia ogumienia, kierowalności samochodu, powrotu koła kierownicy w położenie do jazdy na wprost, zmniejszenia siły potrzebnej do obrotu kół jezdnych. Przeprowadzana okresowo kontrola ustawienia kół samochodu za pomocą urządzenia do kontroli i ustawienia geometrii kół i osi pojazdów umożliwia w porę wykrycie i usunięcie usterek, przez co wydłuża się okres użytkowania opon oraz zapewnia się ich równomierne zużycie.

Na stacji MOTO-GROS w Morawicy wykonujemy następujące pomiary:
- zbieżność całkowita i połówkowa kół przednich i tylnych,
- kąty pochylenia kół osi przedniej i tylnej,
- kąty pochylenia osi zwrotnicy dla kół osi przedniej,
- kąty wyprzedzenia osi zwrotnicy dla kół osi przedniej,
- różnica katów skrętu kół dla osi przedniej,
- kąt nierównoległości osi pojazdu,
- odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii,
- maksymalne kąty skrętu kół osi przedniej.

Na naszej stacji pracujemy na najnowocześniejszych urządzeniach amerykańskiej firmy John Bean. Urządzenia te wykonują pomiar geometrii w innowacyjnej technologii 3D dzięki czemu pomiar jest o wiele szybszy od tej samej usługi na urządzeniach starszych typów oraz bardzie dokładny. Całe badanie udokumentowane jest wydrukiem potwierdzającym poprawność ustawienia geometrii pojazdu.


Strony internetowe: NET-atak.pl